NOVOSTI I OBJAVE

Omogućen besplatan pristup certificiranim kolegijima na platformi Coursera za sve djelatnike i studente Sveučilišta u Mostaru


Na platformi Coursera omogućen je program Sveučilišta u Mostaru pomoću kojega djelatnici i studenti Sveučilišta mogu pristupiti preko 4,000 certificiranih tečajeva koji će biti besplatni za upis u...

Upis na sveučilišne preddiplomske studije strojarstva, računarstva i elektrotehnike u akademskoj 2020./2021. godini


Upis na sveučilišne preddiplomske studije strojarstva, računarstva i elektrotehnike u akademskoj 2020./2021. godini provodi se na temelju javnog natječaja i obavljenog razredbenog postupka.
Razredbeni...

Natječaj za upis u prvu godinu studija u akademskoj 2019./2020. godini


Senat Sveučilišta u Mostaru, uz suglasnost nadležnih županijskih ministarstava prosvjete, znanosti, kulture i športa, raspisuje Natječaj za upis studenata u prvu godinu preddiplomskih i diplomskih...

Obavijest o drugom terminu ljetnog ispitnog roka.


Drugi ispitni rok za predmete koji se polažu na daljinu (u rasporedu ispita na webu imaju datum) kreće od ponedjeljka, 29. lipnja 2020. godine.

Svi ispiti koji će se održavati u učionicama fakulteta...

Natječaj za studentsku mobilnost, Sveučilište u Mariboru


Otvoren je Natječaj Sveučilišta u Mariboru, Slovenija za studentsku mobilnost u  okviru Erasmus+ KA107 programa u trajanju od pet mjeseci za sva tri studijska ciklusa za zimski ili ljetni semestar...


STUDENTSKI PROJEKTI

FSRacingTeam

Sveučilište u Mostaru
Fakultet strojarstva, računarstva i elektrotehnike
Matice hrvatske bb, 88000, Mostar
Bosna i Hercegovina


| e-mail: office@fsre.sum.ba
| Tel.: +387 (36) 337-001
| Faks: +387 (36) 337-012
| Facebook stranica